FOR EVERY TEACHERS

16 มกรา บูชาครู

วันอาทิตย์ที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

เกาะเสม็ดนำร่องถุงขยะย่อยสลายได้


            ดร.วันทนีย์ จองคำ ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมวัฒนธรรมนวัตกรรม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) เปิดเผยว่า สำนักงานริเริ่มโครงการคัดแยกและจัดเก็บขยะอินทรีย์ด้วยถุงขยะพลาสติกชีวภาพ โดยนำร่องที่เกาะเสม็ด จ.ระยอง ตั้งเป้าลดปริมาณขยะที่จะส่งเข้าเตาเผาให้ได้กว่า 100 ตันต่อเดือน ระยะเวลาโครงการ 1 ปี คาดว่าจะใช้ถุงขยะประมาณ 2 หมื่นใบส่วนขยะอินทรีย์ในโครงการ จะจัดส่งไปโรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์กึ่งอัตโนมัติ ซึ่งตั้งอยู่บนเกาะเสม็ด โดยเป็นเทคโนโลยีจากการวิจัยพัฒนาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ที่ได้รับงบวิจัยส่วนหนึ่งจาก สนช. ต่อมา ปตท.สนับสนุนทุนก่อสร้าง 4 ล้านบาท
"เกาะเสม็ดมีปริมาณขยะประมาณ 6 ตันต่อวัน ขณะที่สภาพพื้นที่จัดการขยะค่อนข้างจำกัด และการจัดการขยะไม่ถูกวิธี เช่น เผาขยะบริเวณเปิด จึงกระทบต่อสภาวะแวดล้อมในวงกว้าง"
โครงการนี้ดำเนินการร่วมกับอุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และบริษัท มิตซูบิชิ เคมิคอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด สุดท้ายแล้วเกาะเสม็ดจะกลายเป็นตัวอย่างของ "ชุมชนเกาะสีเขียว" (green island) หลังจากผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน การสร้างจิตสำนึกด้านการรักษาสิ่งแวดล้อม และเข้าใจถึงผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพมากขึ้น
"คณะทำงานจะติดตามและเก็บข้อมูลโครงการอย่างต่อเนื่องในอีก 6 เดือนข้างหน้า คาดหวังว่ารูปแบบของโครงการนำร่องนี้ จะสามารถขยายผลให้เกิดนโยบายระดับประเทศด้านการจัดการขยะอินทรีย์ได้อย่างประสิทธิภาพต่อไป"
ด้าน ดร.ปรัชญา ภิญญาวัธน์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย ปตท. กล่าวว่า โครงการดังกล่าวจะเป็นส่วนหนึ่งในการศึกษาความเป็นไปได้ และความต้องการใช้งานพลาสติกชีวภาพ PBS ก่อนตัดสินใจก่อสร้างโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกชีวภาพ ซึ่ง ปตท. สนใจที่จะลงทุนในอีก 2-3 ปีข้างหน้า
ที่มา : http://www.trueplookpanya.com/true/sarapan_detail.php?cms_id=492

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น